Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο » Εργασίες ολοκλήρωσης στο ψηλό γεφύρι στην Τ. Κ. Τόρνου» .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ