Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Γέφυρας Καμάρα Δομιανών και Περιβάλλοντος Χώρου».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ