Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο…παιχνιδίσματα»

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους για την πρώτη περίοδο του Προγράμματος Καλοκαιρινή Απασχόληση » Βουνο…παιχνιδίσματα» διάρκειας από Δευτέρα 19 έως Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.