Πρόγραμμα Γιορτές Δάσους 2023

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά το πρόγραμμα γιορτών δάσους για το 2023. Παρακάτω παρατίθενται το σχετικό πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΑΣΟΥΣ 2023