Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου». Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση και του υπόλοιπου οδικού άξονα και δημοτικών χώρων της πόλης.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΕΥΔ