ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Η παρούσα μελέτη αφορά τη βελτίωση των αστικών υποδομών  της περιοχής του Προφήτη Ηλία Καρπενησίου. Το υπό ένταξη έργο συνδέεται με το ήδη υπάρχον «Παρεμβάσεις ανάπλασης – αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου» και στοχεύει στην αναβάθμιση και του υπόλοιπου οδικού άξονα και δημοτικών χώρων της πόλης και αποτελείται από πέντε (5) τμήματα:

α) Διαμόρφωση – ανάπλαση επέκτασης οδού Ζηνοπούλου από τη θέση Ρίζωμα έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη.

β) Διαμόρφωση – ανάπλαση οδού Μελίνας Μερκούρη και οδού Πάρου έως την εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

γ) Κατασκευή χώρου πρασίνου, υπαίθριου πάρκινγκ στο ΟΤ T17 επί των οδών Πάρου, Ρόδου και Αίγινας παραπλεύρως της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία και άνωθεν του 3ου Γυμνασίου Καρπενησίου.

δ) Διαμόρφωση – ανάπλαση των δημοτικών χώρων κάτωθεν του Δημαρχείου στο ΟΤ T11A, ΟΤ T56

ε) Διαμόρφωση – ανάπλαση στην πλατεία επί των οδών Σερίφου, Πόρου, Κεφαλληνίας και Δήλου

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2