Εργαστηριακή εξέταση πόσιμου νερού για το Δήμο Καρπενησίου

Παρακάτω παρατίθεται η έκθεση για την εργαστηριακή εξέταση για το πόσιμο νερό για το Δήμο Καρπενησίου για την περίοδο 01/01/2020 – 31/01/2020:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ