Πως ψηφίζω στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΩ;;;!!!

Μετά από παράκληση πολλών δημοτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας, σας αναφέρουμε πως ακριβώς ψηφίζει ο κάθε ψηφοφόρος ανάλογα με τη Δημοτική Ενότητα στην οποία ανήκει και ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα.

Συγκεκριμένα:

Α. Για την ψηφοφορία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

1.- Οι ψηφοφόροι της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου (δηλαδή της Τοπικής Κοινότητας του Καρπενησίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Βλαχέρνας, Αγίου Ανδρέα, Αγίου Νικολάου, Βουτύρου, Καλεσμένου, Κορυσχάδων, Μυρίκης Παπαρουσίου, Παυλόπουλου, Σελλών, Στενώματος, Στεφανίου, Φιδακίων) έχουν έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου για τους υποψηφίους που αναφέρονται σε αυτή.

Οι εν λόγω ψηφοφόροι της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου έχουν έναν (1) μόνο σταυρό προτίμησης για τους υποψηφίους που αναφέρονται στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου (δηλαδή Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού, Φουρνάς).

Πχ. Ψηφοφόρος εγγεγραμμένος στους ως άνω εκλογικούς καταλόγους ψηφίζει τρεις υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου και επιλέγει το μοναδικό σταυρό προτίμησης προς τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες να τον θέσει σε υποψήφιο της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας

Συνολική σταυροδοσία: έως 4 σταυροί (3 + 1)

2.- Οι ψηφοφόροι όλων των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρπενησίου (δηλαδή Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού, Φουρνάς) δηλαδή όσοι ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε τμήματα εκτός της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, όπως παραπάνω, έχουν έναν (1) μόνο σταυρό προτίμησης για τους υποψηφίους που αναφέρονται στη Δημοτική Ενότητα στην οποία ανήκουν και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα καθώς και έναν (1) μόνο σταυρό προτίμησης για τους υποψηφίους που αναφέρονται στο σύνολο των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων.

Πχ. Ψηφοφόρος εγγεγραμμένος στους ως άνω εκλογικούς καταλόγους (ας υποθέσουμε στων Κτημενίων) ψηφίζει έναν μόνο υποψήφιο της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και επιλέγει για το μοναδικό σταυρό προτίμησης προς τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (Καρπενησίου, Δομνίστας, Ποταμιάς, Προυσού, Φουρνάς) να τον θέσει σε υποψήφιο της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

Συνολική σταυροδοσία: έως 2 σταυροί (1 +1)

 

Β. Για την ψηφοφορία των μελών του Τοπικού Συμβουλίου

1.- Οι ψηφοφόροι της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου λόγω του ότι πρόκειται για Τοπική Κοινότητα άνω των τριακοσίων εγγεγραμμένων, έχουν έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης για το Τοπικό Συμβούλιο.

Ομοίως οι ψηφοφόροι της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας, λόγω του ότι πρόκειται για Τοπική Κοινότητα άνω των τριακοσίων εγγεγραμμένων, έχουν επίσης έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης για το Τοπικό Συμβούλιο.

Συνολική σταυροδοσία: έως 2 σταυροί

2.- Οι ψηφοφόροι όλων των υπολοίπων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου έχουν ανεξαιρέτως έως έναν (1) μόνο σταυρό προτίμησης για τους υποψηφίους Τοπικούς Προέδρους.

Συνολική σταυροδοσία: έως 1 σταυρό

 

Γ. Για την ψηφοφορία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου

Οι ψηφοφόροι που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο σύνολο των τμημάτων του Δήμου Καρπενησίου αλλά και στο σύνολο του Νομού Ευρυτανίας, έχουν ανεξαιρέτως έως έναν (1) μόνο σταυρό προτίμησης για τους υποψηφίους ως επικεφαλής και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συνολική σταυροδοσία: έως 1 σταυρό

 

Δ. Για την ψηφοφορία των μελών του Ευρωκοινοβουλίου

Οι ψηφοφόροι που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο σύνολο των τμημάτων του Δήμου Καρπενησίου αλλά και στο σύνολο του Νομού Ευρυτανίας, έχουν ανεξαιρέτως έως τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης για τους υποψηφίους ως μέλη του Ευρωκοινοβουλίου.

Συνολική σταυροδοσία: έως 4 σταυρούς