Πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016

Ανακοινώθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016. Για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και το έντυπο της αίτησης, πατήστε εδώ