Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στα Σελλά – Μηλιά

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων & διαχείριση ομβρίων κ. Σελλών δήμου Καρπενησίου στον οικισμό Σελλών και Μηλιάς με σκοπό την βελτίωση της πρόσβασης στις ιδιοκτησίες της ευρύτερης περιοχής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

Ε.Σ.Υ.