Πλειοδοτική Φανερή Δημοπρασία Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών της Κτηματικής Υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης φερτών υλικών ( αδρανών ) υλικών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ