Λειτουργία πλατφόρμας eservices για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών

Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων έθεσε σε λειτουργία τη νέα πλατφόρμα της ΔΑΕΜ Α.Ε. eservices για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Η είσοδος των πολιτών γίνεται μέσω της διεύθυνσης: https://eservices.karpenissi.gr/ και με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται προς τους δημότες από την πλατφόρμα είναι ενδεικτικά: πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών κλπ.

Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητά μας είναι η αμεσότερη εξυπηρέτηση του δημότη μέσα από τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.