Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για το πρόγραμμα “Άθληση για όλους”

Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρπενησίου οι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2018-2019. Η αποκλειστική δεκαήμερη
προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει  τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ