Πίνακες κατάταξης Προγράμματος «Άθληση για όλους»

Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρπενησίου οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2017-2018. Η αποκλειστική δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων ξεκινά την Παρασκευή 8/12/2017 και λήγει  τη Δευτέρα 18/12/2017.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ