Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων της θέσης με κωδικό 301 «ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ» της ΣΟΧ 3/2022

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων  υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2022  Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου, για τον κωδικό θέσης «301», σε συνέχεια της αριθμ. 17/2023 απόφασης του ΑΣΕΠ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 3-2022

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 3-22

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3_22