Πίνακας εκτιμήσεων ζημιών από ζημιογόνο αίτιο παγετός της 10ης Απριλίου 2021 σε καλλιέργειες παραγωγών καρυδιών της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 εκτέθηκε  δημόσια ο Πίνακας Εκτιμήσεων Ζημιών από ζημιογόνο αίτιο «ΠΑΓΕΤΟΣ της 10ης.4.2021» σε καλλιέργειες παραγωγών Καρυδιών της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ