Περίοδος ενστάσεων για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-21”

Οι προσωρινοί πίνακες αιτήσεων  των δυνητικά ωφελουμένων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-21” ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. : www.eetaa.gr.

Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 13 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020.

Οι οριστικοί πίνακες των ωφελουμένων θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.