Περίληψη της υπ’ αρ. 275/2022 κλήσεως και αιτήσεως του Ιδρύματος Γαζή – Τριανταφυλλόπουλου

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Καραχοντζίτη, τηλέφωνα: 6977744907 και 210 7520026.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ