53η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σήμερα, είκοσι δυο (22) Δεκεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13.30μ.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

 

Ανάκληση της με αρ. 606/2015 απόφασής της Ο.Ε., ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για τη χρονική περίοδο 2015-2016».

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικόλαος  Σουλιώτης

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η  συνεδρίαση κρίνεται ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ: Εν όψει  της χειμερινής περιόδου που διανύουμε, κατά την οποία είναι αναμενόμενη η επιδείνωση του καιρού και για να αποφευχθούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης θα πρέπει οι απαιτούμενες ενέργειες να γίνουν άμεσα (η περίληψη της διακήρυξης θα πρέπει να δημοσιευθεί στο φύλλο της Τετάρτης 23-12-15 ώστε να γίνει δυνατή η δημοπρασία στις 30-12-15) και να υπογραφούν κατά το δυνατόν συντομότερα οι συμβάσεις.