54η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  τριάντα  (31) Δεκεμβρίου   του έτους 2015 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου»
  2. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων
  3. Ψήφιση πιστώσεων
  4. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος