50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι τέσσερις  (24) Νοεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  της εργασίας» Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για την χρονική περίοδο 2015-2016
  2. Ανάθεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης  Ηρώου Ευτυχίας Καλύβα στο χώρο της πλατείας Καλεσμένου» προϋπολογισμού 10.000,00€.
  3. Ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση  δικτύων και δεξαμενής πυρόσβεσης προυπολογισμού12.300,00€(η ψήφιση έγινε με την αριθμ.538/2015 απόφαση οικ. επιτροπής).
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Αγία Παρασκευή Δομιανών.
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ  Νοστίμου .
  6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και τη δημοσίευση της διακήρυξης
  7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος