50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ (28) Νοεμβρίου  του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (επέκταση δημοτ. φωτισμού πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ).
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 32.240,00€ (κατακύρωση).
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου προϋπολογισμού 35.000,00€
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης προϋπολογισμού 18732,68€

5.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος-Απαλλαγή υπολόγου

  1. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Θωμά Θεοδωρογιάννη και Γιαννούλας Νιαβή κατά Δήμου).
  2. 7. Ορισμός δικηγόρου (παροχή νομικής συμβουλής).

8.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια δομικών υλικών

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης   Νικόλαος