50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 50η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι επτά (27) Οκτωβρίου 2020 ημέρα και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 32.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
2. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα -Καταβόθρα.» προϋπολογισμού 200.000,00€.
3. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 .
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Αφορά δαπάνη ΚΤΕΟ).
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής (13) Κοινοτήτων.
7. Καθορισμός αντιτίμου για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) περιόδου 2020-2021.
8. Τακτοποίηση ΧΕΠ-Απαλλαγή υπολόγων.
9. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους .
10. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 45.915,27€ για «Κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από τον εμφάνιση covid-19»
11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Φλωράκης Ε.& Βαξεβάνος Θ.Α.Ε.
12. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου » αναδόχου Ανδρέα Τάσιου.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου » Ανακατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Μαργαρίτα Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ. Κουτούμπα Παναγιώτη.

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ