50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 50η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 20-12-2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού κατακύρωση  αναδόχου  για το έργο «Εργασίες ολοκλήρωσης στο Ψηλό Γεφύρι στην ΤΚ Τόρνου»
  2. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού κατακύρωση  αναδόχου  για το έργο «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου»  προϋπολογισμού 12.000,00€
  3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού κατακύρωση  αναδόχου  «Εργασίες συντήρησης κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ» προϋπολογισμού 8.000,00€
  4. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Καθαρισμός Χειμάρρου Κλαρωτού προϋπολογισμού 5.000,00€.
  5. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικον.επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος