51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  οκτώ (8) Δεκεμβρίου   του έτους 2015 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Παραλαβή μελέτης “Αρχιτεκτονική μελέτη για υποβολή στον ΕΟΤ του Ξενώνα Στάβλων και ένταξη στο Ν.1478/2013 “
  2. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015
  3. Ανάθεση του έργου “Επισκευή υδρομάστευσης στην ΤΚ Προυσού”
  4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων
  5. Απαλλαγή υπολόγων από  Εντάλματα προπληρωμής
  6. Απαλλαγή υπολόγου για προνοιακό επίδομα  τυφλότητος
  7. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια “Πινακίδων σήμανσης οδών και λοιπών υλικών για τη συντήρηση της  οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης πόλης Καρπενησίου
  8. Επιλογή προσφοράς αναφορικά με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
  9. Απολογισμοί Δ.Ε Φουρνάς ετών 2004,2005,2006 και 2010
  10. Ψήφιση πιστώσεων .

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος