51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 51η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 23-12-2016  ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού κατακύρωση  αναδόχου για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού  οδικού δικτύου  Δήμου Καρπενησίου ποσού 16.368,00€.

2.Εγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  κατακύρωση «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών .

3.Παροχή ειδικών υπηρεσιών για την αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου .

4.Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης