51η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ (18)του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.45μμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτεινού διάκοσμου για τις ΔΕ Καρπενησίου» προϋπολογισμού 50.000,00€.

Αιτιολογία

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα, διότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην κατακύρωση του διαγωνισμού (εν όψει των Χριστουγέννων).Η καθυστέρηση προέκυψε  λόγω ενστάσεως κατά την διαδικασία του διαγωνισμού.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης