55η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ  (28) Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1.  Έγκριση 2ου πρακτικού της  επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού  μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση συνέχειας  οδού Ειρήνης στην περιοχή Μύλων» προϋπολογισμού 94.240,00€ με ΦΠΑ
  1. Έγκριση 2ου πρακτικού της  επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού  μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση  αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Δομνίστας  Κτημενίων Προυσού  και Φουρνάς στο Δήμο Καρπενησίου  για τα έτη 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ) προϋπολογισμού 270.200,00€ .

  3.Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας  για την εκποίηση άχρηστων  μεταλλικών αντικειμένων

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης   Νικόλαος