57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 57η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη   με ώρα  έναρξης 9:00 πμ και λήξη 15.00μμ.

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19,  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020,  την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021
  2. Έγκριση 3ου πρακτικού  ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού Υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής Απορριμμάτων  και καθαριότητας Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου  προϋπολογισμού»  082.520,00€ με ΦΠΑ
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2020-2021»
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
  5. Έγκριση μελέτης του έργου  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ– ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ– ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Βασίλειου Μαντζιούτα του Ιωάννη
  8. Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο τέλος καθαρισμού και φωτισμού εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
  9. Τακτοποίηση ΧΕΠ -Απαλλαγή υπολόγου (αφορά πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ)
  10. Έγκριση τροποποίησης χρονικής παράτασης από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο: Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς στο χώρο του πρώην ΚΤΕΛ

 

  Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ