52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου   του έτους 2015 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Ψήφιση πίστωσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου  «Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 69.700,00€ και για  τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο  «Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 69.700,00€
  3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής ποσού 3.000€
  4. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος