52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11) Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο  “Βελτίωση υποδομών ΤΚ Σαρκίνης Εσωχωρίων Βελωτών προϋπολογισμού 36.000,00€

 

2.Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο “Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καστανιάς Προδρόμου ” προϋπολογισμού  40.000,00€

3.Εγκριση 1ου πρακτικού  συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση υποδομών ΤΚ Στάβλων προϋπολογισμού 45.000,00€

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης   Νικόλαος