52η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 52η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 30-12-2016  ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 

1. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος