5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις εννιά   (9) Φεβρουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες
  2. Επαναψήφιση πιστώσεων: α)Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων και β)Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία
  3. Ψήφιση πιστώσεων (ΠΟΕ)
  4. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης για την μετακίνηση της υπαλλήλου Αγγελικής Μπέσσα
  5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού Μαγειρείου Μαθητικής εστίας και Παιδικών Σταθμών Καρπενησίου»
  6. Ορισμός δικηγόρου για εξώδικη δικαστική διεκδίκηση ακινήτου κληροδοτήματος Μιχαήλ Παλαιογιάννη
  7. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος