5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις πέντε (5) Φεβρουαρίου  του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής  (πληρωμή στη ΔΕΔΗΕ ποσό 1525,20€)

2.Εκδοση εντάλματος  προπληρωμής (συμμετοχή στο 15ο πανελλήνιο  συνέδριο προσχολικής ηλικίας ποσό 595,00€).

3.Εγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης μέσω  ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Καρπενησίου » με προϋπολογισμό με προϋπολογισμό 74.400,00 € (με το ΦΠΑ)

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος