5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έξι (6) Φεβρουαρίου   του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1.Εγκριση  1ου πρακτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού του έργου «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς».

  2.Εγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση  επισκευή δικτύων ύδρευσης  Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου (προσωρινοί ανάδοχοι).

  3.   Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα δημοσίευσης  πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεων που βρίσκονται στη ΔΕ Ποταμιάς και για λήψη κτηματογραφικών στοιχείων.

4. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος