5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις πέντε (5) Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 την 426/77233/13- 11-2020 και την Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/ 29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Εισήγηση για 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
2. Εισήγηση για αναμόρφωση ΟΠΔ .
3. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υδρεύσεων Αποχετεύσεων Δ.Ε Κτημενίων» προϋπολογισμού 350.000,00€.
4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου -ξενώνα στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας.
5. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του Πράσινου Ταμείου.
6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
8. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» του Δήμου Καρπενησίου χρήσεως 2019, αναδόχου Κωνσταντίνου Κολοκώτσιου εμπειροτέχνη.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ