5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι οκτώ ( 28) Ιουνίου   του έτους  2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  10:30π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»  της κ. Ράπτη Μαρίας που βρίσκεται στην Τ.Κ Ασπροπύργου του Δήμου Καρπενησίου.

2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις- καθορισμός θέσεων ΑΜΕΑ στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,

3.Τροποποίηση δρομολογίων της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας