5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι έξι  (26) Ιουνίου   του έτους  2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:00 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Μπαζιώνη Βασιλικής
  2. Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου οργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Καρπενησίου

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γκαρίλα Γεωργία