5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δεκαέξι (16) Μαΐου  του έτους  2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016
  2. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών μέτρων στην κεντρική πλατεία Δ.Ε. Καρπενησίου και στην πλατεία Δοξιάδη ΤΚ Μικρού Χωριού

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΓεωργία Γκαρίλα