5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις  δέκα οκτώ (18)    του μηνός  Μαρτίου  2015 ημέρα Τετάρτη    και ώρα  17.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  

 1. Έγκριση  πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων (18η /20-11-2014,21η/15-12-2014,1η/12/1/2015 και  3η/25-2-2015)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισήγηση από οικονομική επιτροπή) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Υπαγωγή του Δήμου Καρπενησίου  στο «Σύμφωνο Δημάρχων» εισηγήτρια η ειδική συνεργάτης κ.Β.Γκορόγια.
 4. Έγκριση  στρατηγικού σχεδιασμού 2015-2019 (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 5. Προγραμματισμός Προσλήψεων  προσωπικού έτους 2015(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 6. Πρόσληψη προσωπικού για έκτακτες ανάγκες (δίμηνης διάρκειας)(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 8. Έγκριση της αριθμ.19/2015 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού)εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Ζαλοκώστα Σοφία.
 9. Έγκριση 4ου τριμήνου 2014 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 10. Τροποποίηση της 348/2014 απόφασης του Δ.Σ(αφορά τέλη ύδρευσης αποχέτευσης 2015) εισήγηση από την οικονομική επιτροπή (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 11. Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (εισηγητής ο κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 12. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 13. Εισήγηση για έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού προς εξεύρεση και μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης για τη μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 14. Επί αιτήσεως Παπασημάκη Γεωργίου. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Κλαυσίου. Συμψηφισμός εργασιών με οφειλές. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 15. Απόφαση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Κλαυσίου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 16. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα «Η Χελιδόνα», στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Χωριού. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 17. Έγκριση της αίτησης για παράταση της προθεσμίας  εκπόνησης της μελέτης ΣΧΟΑΠ Δήμου Δομνίστας(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή Ε.Ε.Λ στους οικισμούς Κρικέλλου Αμπλιανης Στάβλων και Σκοπιάς αναδόχου ΙΜΙΑ Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε (πρώην Αφοι Κρούσκου και ΣΙΑ Ο.Ε με δ.τ 3Κ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ.
 2. Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγ.Ευρυτάνες και συντήρηση  γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Προφήτη Ηλία» αναδόχου  κ.Πρασσά Ανδρέα.
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση  βατότητας δρόμου από Μεγάλο Χωριό προς Νεκροταφείο και Γαύρο» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου κ.Νικόλαου Χαντζόπουλου
 4. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης προς Άγιο Λεωνίδη» του Δήμου
 5.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς» του Δήμου Καρπενησίου
 6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή  τεχνικών στην ΤΚ Χελιδόνας ΔΕ Ποταμιάς».
 7. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου στη θέση Αλώνια Τ.Κ Νοστίμου ΔΕ Ποταμιάς».
 8. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Συνέχιση εργασιών δημοτικού κτιρίου στην θέση Αλώνια στην ΤΚ Νοστίμου ΔΕ Ποταμιάς».

 

 Εσωτερική Διανομή:     Ο πρόεδρος Δ.Σ
Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου
     Ιωάννης Πέτρου