5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι μια (21) του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση συμμετοχής Δ.Καρπενησίου στην περιοχή παρέμβασης του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για την περίοδο 2014-2020 (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προγράμματος τουριστικής προβολής έτους  2016 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 5. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  για υποδοχή και ενθρόνιση του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 6. Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγήτρια η Γ.Γ. Χορμόβα Γιαννούλα)
 8. Πρόσληψη οδηγού με αντίτιμο για τη δημοτική συγκοινωνία (εισηγήτρια η Γ.Γ. Χορμόβα Γιαννούλα)
 9. Έγκριση της αριθμ.  19/2016 απόφασης του ΔΣ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ –Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Σοφία Ζαλοκώστα)
 10. Παραχώρηση προς χρήση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ  Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και εξουσιοδότηση  εκπροσώπου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 11. Επί αιτήσεως Χαντζόπουλου Νικηφόρου. Περί μισθώματος περιπτέρου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 12. Διαγραφή οφειλών (λογαριασμοί ύδρευσης) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 13. Καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 14. Παραχώρηση χώρου Άθλησης Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση- Ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Κ/Ξ Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ- Τσούτσικας Φώτιος .
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός, βελτίωση, σήμανση δικτύου μονοπατιών που διασχίζουν την ΤΚ Κρικέλλου» αναδόχου Θεόδωρου Μπάρκα.
 3.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία Λυμάτων Οικισμού Βράχας»
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία δικτύου ομβρίων στην Περιοχή Αγ. Γεωργίου στην  Δ.Κ Καρπενησίου»
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή υδρομάστευσης  στο Δυτικό Παπαρούσι» αναδόχου κ. Σταμούλη Νικολάου.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές στεγών και κατασκευή υδρορροών δημοτικών κτιρίων Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου Κ/ξια Γρανίτσα Π.-Χατζοπουλο Γ.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – Εξωραϊσμός χώρου νεκροταφείων στην Τ.Κ. Αγ.Τριάδας ΔΕ Κτημενίων Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου Τσούτσικα Φωτίου
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Αλεστιών» αναδόχου Καραντζιούνη Δημητρίου
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μικρού Χωριού» αναδόχου Μπούρα Παναγιώτη
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Βουτύρου» αναδόχου Τασιού Ανδρέα
 11. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποθήκης αλατιού στην ΤΚ Φουρνάς»
 12. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου προς Αλωνάκι στην ΤΚ Κλειτσού»
 13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος κύριας δημοτικής οδού Τ.Κ. Αγίου Νικολάου»
 14. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Δ.Κ. Καρπενησίου»

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

Πέτρου Ιωάννης