5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  στην πρόσκληση 10.4.15.1.2-3 «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του  Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 4. Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων – εξόδων 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 5. Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 6. Έγκριση τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 8. Έγκριση τρόπου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμοδότηση (Καταβολή αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης) – εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη
 10. Συνδιοργάνωση FINAL4 υδατοσφαίρισης γυναικών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 11. Έγκριση θέσεων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα προγράμματα Άθληση για όλους και καθορισμός ειδικοτήτων περιόδου 2018-2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 12. Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε εκτός Δήμου εκδηλώσεις (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 13. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 14. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για χορήγηση ειδικού βοηθήματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 15. Επί αιτήματος Καρδαμπίκη Γεωργίου για θέση στάθμευσης έμπροσθεν επιχείρησης του (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αμερική για το 74ο συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων το Βελούχι (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 17. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 18. Διαγραφή οφειλών  από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά», ανάδοχος: Παλαιός Γεράσιμος
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ», ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ», ανάδοχος: Κουτρούμπας Χαρίλαος
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου» αναδόχου: Φούκα Βαλεντίνης
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Βασιλείου Σιαφάκα
 6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας» στο Δήμο Καρπενησίου,  ανάδοχος: Κολοκώτσιος Κων/νος –ΕΔΕ
 7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα δημοτικά κτήρια του Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος –ΕΔΕ
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος:  Μαντζιούτας Βασίλειος
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ», ανάδοχος:  Α. Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθαν. Καρπενησιώτη λόγω κατάρρευσης τμήματος της οροφής του»,  ανάδοχος: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών  στις ΤΚ της ΔΕ Φουρνάς»
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Κ/Ξ Π.ΜΑΚΡΗ –Π.ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Αθανασιάδη
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο «Μ & Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 15. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Υποστύλωση γέφυρας στην περιοχή Γεφύρια Τ.Κ. Μυρίκης»
 16. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση ζημιών στέγης σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία Καρπενησίου»
 17. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση υποδομών οικισμού Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου
 18. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΕΛΩΤΑΣ , ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΝΗΣ»
 19. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
 20. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ασπροπύργου & Βελωτάς»

 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας

 

Συνεδρίαση  5η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 79/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
2 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 80/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
3 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος: Αποδοχή ποσού 301.900€ από ΥΠΕΣ και εγγραφή αυτού στον προϋπολογισμό του  Δήμο (αφορά κατανομή σε μικρούς νησιωρικούς και ορεινούς δήμους) 81/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
4 Αποδοχή ποσού 301.900€ από ΥΠΕΣ και εγγραφή αυτού στον προϋπολογισμό του  Δήμο (αφορά κατανομή σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους) 82/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού  – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 83/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
2 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  στην πρόσκληση 10.4.15.1.2-3 «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του  Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 84/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
3 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» 85/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
4 Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων – εξόδων 2017 86/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
5 Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος» 87/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
6 Έγκριση τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου 88/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
7 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών 89/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
8 Έγκριση τρόπου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» και του έργου: «Βελτίωση – Αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων  ΔΕ Καρπενησίου» 90/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
9 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμοδότηση (Καταβολή αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης) 91/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
10 Συνδιοργάνωση FINAL4 υδατοσφαίρισης γυναικών 92/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
11 Έγκριση θέσεων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα προγράμματα Άθληση για όλους και καθορισμός ειδικοτήτων περιόδου 2018-2019 93/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
12 Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε εκτός Δήμου εκδηλώσεις 94/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
13 Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου 95/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
14 Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για χορήγηση ειδικού βοηθήματος 96/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
15 Επί αιτήματος Καρδαμπίκη Γεωργίου για θέση στάθμευσης έμπροσθεν επιχείρησης του (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 97/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
16 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αμερική για το 74ο συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων το Βελούχι 98/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
17 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων 99/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
18 Διαγραφή οφειλών  από βεβαιωτικούς καταλόγους 100/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
19 Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά», ανάδοχος: Παλαιός Γεράσιμος 101/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
20 Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ», ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης 102/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
21 Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ», ανάδοχος: Κουτρούμπας Χαρίλαος 103/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
22 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου» ανάδοχος: Φούκα Βαλεντίνη 104/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
23 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ»  στον Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου: Βασιλείου Σιαφάκα 105/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
24 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας» στο Δήμο Καρπενησίου,  ανάδοχος: Κολοκώτσιος Κων/νος – ΕΔΕ 106/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
25 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα δημοτικά κτήρια του Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος – ΕΔΕ 107/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
26 Παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος:  Μαντζιούτας Βασίλειος 108/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
27 Παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ», ανάδοχος:  Α. Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. 109/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
28 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθαν. Καρπενησιώτη λόγω κατάρρευσης τμήματος της οροφής του»,  ανάδοχος: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ 110/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
29 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών  στις ΤΚ της ΔΕ Φουρνάς» 111/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
30 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Κ/Ξ Π.ΜΑΚΡΗ – Π.ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ 112/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
31 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  του Δήμου Καρπενησίου,  ανάδοχος: Βασίλειος Αθανασιάδης 113/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
32 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο «Μ & Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 114/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
33 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Υποστύλωση γέφυρας στην περιοχή Γεφύρια Τ.Κ. Μυρίκης» 115/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
34 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση ζημιών στέγης σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» 116/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
35 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση υποδομών οικισμού Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου 117/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
36 Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΕΛΩΤΑΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΝΗΣ» 118/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
37 Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 119/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
38 Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ασπροπύργου & Βελωτάς» 120/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
39 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμου Βράχας», αναδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 121/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα

 

 

 

 

                                                            Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.