5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 5η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι Τρεις  (23) του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη  με ώρα έναρξης 12.00πμ και λήξη 19:00μ.μ.

 

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΔΕ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 4. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 5. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ», εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης- Έγκριση μελετών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 6. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 7. Ονομασία οδού σε Κωνσταντίνου Λιάπη (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 8. Ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών για διαχείριση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 9. Επιστροφή μηχανήματος έργου (ισοπεδωτής γαιών) στο Δασαρχείο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 10. Επί αιτήματος Παναγοδήμου Δημητρίου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου- Συμπλήρωση της αριθμ. 143/2017 απόφασης του Δ.Σ. –θέμα από αναβολή (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 11. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων σε νέους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 12. Ανάκληση της αριθμ.47/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (αφορά πραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 13. Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr

Αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ