5η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ (28)του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 525,00€ για την συνδιοργάνωση δράσης προληπτικής οδοντιατρικής στα σχολεία με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα διότι  η έγκριση της δράσης ήταν στην  χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ  27-1-2020 και θα πρέπει να  γίνει η σχετική εξειδίκευση της πίστωσης από την οικονομική επιτροπή ,δεδομένου ότι η δράση θα ξεκινήσει από την Κυριακή 2-2-2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ