Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Δηµάρχου»

Με την 15975/01-09-2014 απόφαση ο Δήμαρχος Καρπενησίου αναθέτει την υπογραφή, «Με Εντολή Δημάρχου» στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων κάθε εγγράφου με αρμοδιότητα εκχωρημένη από το Νόμο.

Διαβάστε εδώ την απόφαση.