Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου»

Διαβάστε την απόφαση Δημάρχου για την εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων.