Παραχώρηση χρήσης θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε την απόφαση.