Παράταση θητείας Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου αποφασίζει την παράταση της θητείας των κατωτέρω Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχων από 31.08.2021 μέχρι και 10.11.2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ