Παράταση στην προθεσμία αιτήσεων για απαλλαγή δημοτικών τελών και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://dt.govapp.gr/ με τη χρήση των κωδικών Taxisnet που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr.