Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-21»

Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής 2020 – 2021» παρατείνεται  από τις 5/8/2020 στις 7/8/2020 σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α.